Aдвокатське бюро Олени Фролової Фролова Олена Григорівна народилася 29 вересня 1978 року в м. Києві в родині службовців. У 1995-2000 роках навчалася на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила з дипломом з відзнакою.

Ще будучи студенткою, Олена Григорівна отримала безцінний досвід навичок правозастосування, стажуючись в органах прокуратури з представництва інтересів держави в судах, і продовжила відточування професійної майстерності в якості старшого юрисконсульта в ДАК «Авіалінії України».

Наявність стажу практичної роботи і диплома про вищу юридичну освіту дозволили Олені Григорівні у 2002 році успішно скласти кваліфікаційні іспити для отримання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю (№ 2023/10 від 28.03.2002) і приступити до практики правозахисної діяльності на якісно новому рівні.

Адвокат Фролова О.Г. є партнером і співзасновником цілого ряду юридичних фірм і проектів у сфері комплексного юридичного обслуговування різних напрямків бізнесу та захисту прав та інтересів громадян.

Сфера адвокатської практики Олени Григорівни дуже різноманітна, але переважно спрямована на максимально ефективні пропозиції клієнту комплексного вирішення проблем правової спрямованості, при використанні всього арсеналу правового інструментарію різної галузевої належності. Це прийоми і методи вирішення корпоративних конфліктів, кримінально-правові аспекти економічної спрямованості, вирішення трудових спорів, представництво інтересів в адміністративних, господарських судах та судах загальної юрисдикції, робота з правоохоронними органами та органами оперативно-розшукової діяльності в сфері економіки, здійснення GR-акцій, розробка та реалізація схем злиття і поглинання і захисту від недружнього поглинання, dew-diligence.

На думку Олени Григорівни, найбільш ефективним методом вирішення правового конфлікту є саме комплексний, багатовекторний підхід з використанням прийомів і способів усіх галузей законодавства: цивільного, кримінального, адміністративного, трудового, земельного та інших галузей права. Вузька спеціалізація адвокатів, які працюють в Адвокатському Бюро Олени Фролової «Українська Правиця» (Ltd.) узагальнюється на рівні керівного партнера і клієнту пропонується максимально адекватний спосіб захисту прав та інтересів.

Олена Григорівна Фролова успішно поєднує практичну та наукову діяльність. Відразу по закінченні юридичного факультету Олена Фролова вступила до аспірантури за спеціальності кримінальне право. У січні 2007 року Олена Григорівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Злочини, пов’язані з банкрутством, в Україні: кримінально-правова характеристика» під керівництвом відомого фахівця в галузі вивчення економічної злочинності проф. П.П. Андрушко. Олена Фролова є автором низки публікацій з проблематики кримінального права, і зокрема:

Фролова О.Г. Після захисту кандидатської дисертації Олена Фролова мала досвід викладацької роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2006-2007 році викладаючи такі курси як кримінальне право і порівняльне кримінальне право.

Сферою захоплення адвоката Олени Фролової є подорожі, колекціонування рідкісних видань юридичної літератури та відео на юридичну тематику, музикування на фортепіано (має музичну освіту).

Професійним кредо адвоката, кандидата юридичних наук Фролової Олени Григорівни є високопрофесійний підхід до вирішення найскладніших юридичних завдань і думка про те, що юриспруденція, на відміну від математики, є наукою вельми точною.

Сімейний статус: заміжня.

Меню